Již osmým rokem vás v předvelikonočním času zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání. Bible je „svící na temném místě“ a „světlem pro mé nohy“; je knihou prodchnutou Božím Duchem a užitečnou v mnoha ohledech. Materiály 40 dnů s Biblí pro letošní rok proto – v jisté návaznosti na reformační jubileum uplynulého roku – zvou k přemýšlení a rozhovorům o Bibli samotné. V knížce O svobodě křesťanově Martin Luther napsal: „Duše nemá ani na nebi ani na zemi žádnou jinou věc, v níž by mohla žít, být zbožná, svobodná a křesťanská, než svaté evangelium… Může postrádat všechny věci, kromě slova Božího a bez slova Božího jí žádná věc neprospěje.“ Nuže, nad Biblí o Bibli!

Datum Denní čtení Datum Denní čtení
21. 2. Ž 107 13. 3. Ž 119,65-72
22. 2. Ž 108 14. 3. Ž 119,73-80
23. 2. Ž 109 15. 3. Ž 119,81-88
24. 2. Ž 110 16. 3. Ž 119,89-96
25. 2. Ž 111 17. 3. Ž 119,97-104
26. 2. Ž 112 18. 3. Ž 119,105-112
27. 2. Ž 113 19. 3 Ž 119,113-120
28. 2. Ž 114 20. 3. Ž 119,121-128
1. 3. Ž 115 21. 3. Ž 119,129-136
2. 3. Ž 116 22. 3. Ž 119,137-144
3. 3. Ž 117 23. 3. Ž 119,145-152
4. 3. Ž 118 24. 3. Ž 119,153-160
5. 3. Ž 119,1-8 25. 3. Ž 119,161-168
6. 3. Ž 119,9-16 26. 3. Ž 119,169-176
7. 3. Ž 119,17-24 27. 3. Ž 120
8. 3. Ž 119,25-32 28. 3. Ž 121
9. 3. Ž 119,33-40 29. 3. Ž 122
10. 3. Ž 119,41-48 30. 3. Ž 123
11. 3. Ž 119,49-56 31. 3. Ž 124
12. 3. Ž 119,57-64 1. 4. Ž 125

 

Kategorie: Novinky