Zapojte se spolu s námi i vy do společného čtení Bible!

  16. 3.   Gn 40,1-23   J 3,1-21
  17. 3.   Gn 41,1-32   J 3,22–4,4
  18. 3.   Gn 41,33-57   J 4,5-30
  19. 3.   Gn 42,1-28   J 4,31-54
  20. 3.   Gn 42,29-43,14   J 5,1-24
  21. 3.   Gn 43,15-34   J 5,25-47
  22. 3.   Gn 44,1-17   J 6,1-21
  23. 3.   Gn 44,18-45,2   J 6,22-46
Kategorie: Novinky