13.4.   Est 2,19-3,15   J 17,1-26
  14.4.  Est 4,1-17   J 18,1-24
  15.4.   Est 5,1-14   J 18,25-40
  16.4.   Est 6,1-14   J 19,1-22
  17.4.   Est 7,1-10   J 19,23-37
  18.4.   Est 8,1-17   J 19,38-20,10
  19.4.   Est 9,1-19   J 20,11-31
  20.4.   Est 9,20-10,3   J 21,1-25
Kategorie: Novinky