Novinky

Oznámení z neděle 2. března 2014

ARCHA 2. – 9. 3. 2014

MIMOŘÁDNĚ

3. 3. v 17:00 (po) Seniorklub (přednáška pana Řeháčka z KPP)

*

3. 3. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4. 3. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

5. 3. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Duchovní vypočítavost se nevyplácí)

*

9. 3. ve 9.30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

9. 3. ve 13.30 (ne) Výroční členské shromáždění (společný oběd – přihláška ve vestibulu) (Pokračování textu…)

Novinky

Oznámení z neděle 16. 2. 2014

ARCHA 16. – 23. 2. 2014

JEŠTĚ DNES

Příspěvky do sociálního fondu můžete posílat na účet sboru 2000380583/2010 v.s. 77+prvních šest čísel vašeho rodného čísla

MIMOŘÁDNĚ

17. 2. v 9:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

18. 2. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

19. 2. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Naplněný, ale prázdný)

*

21. 2. v 18:00 (pá) Schůze ELIMu (Pokračování textu…)

Ke stažení

2014-02-02 Opomíjené přikázání

Martin Tabačan Mt 5:21-26                                                  Nu 35:9-30   Na letním pobytu mládeže jsme hráli divadlo - adaptaci příběhu o Jonášovi: … Scéna se neodehrávala před stovkami let v Orientu, ale dnes v Čechách. … Jonáš neutíkal od Boha lodí, ale odjížděl autobusem do Prčic pod Medníkem. … Jonáše nespolkla velryba, ale zapadl do baru „U Velryby“. … Jonáš nešel do Ninive, ale na mládež. Ve scéně, kdy Jonáš přijde na mládež a káže o pokání, mládežníci pohoršeně diskutují o tom, proč jim, dobrým lidem, káže o pokání. Jeden z mládežníků následně řekne: „Vždyť jsme nikoho nezabili, nekra…dem…“ (Pokračování textu…)

Novinky

Oznámení z neděle 2. 2. 2014

ARCHA 2. – 9. 2. 2014

JEŠTĚ DNES

Dnes sbírka 10 Kč pro NOE (kasička vedle šatny)

*

Příspěvky do sociálního fondu můžete posílat na účet sboru 2000380583/2010 v.s. 77+prvních šest čísel vašeho rodného čísla

 

*

Vedoucí středního oddělení besídky prosí rodiče, aby po dnešní bohoslužbě přišli do besídkové místnosti ke krátké informační schůzce. (Pokračování textu…)

Ke stažení

2014-01-12 Nejtěžší přikázání

Martin Tabačan Mk 7:8-13                                                       Ef 6:1-4   Farizeje máme obecně zaškatulkované jako někoho, kdo se staví proti Kristu. Farizeus je Boží odpůrce. Považte sami. Co znamená, když o někom prohlásíme, že je farizeus? Inu. Chceme tím říct, že je ve své víře pokrytecký, je pyšný a hraje si na hlubokou a upřímnou zbožnost. Tak o nich mluví PJK v evangeliích. Zaznívá to i v našem oddíle: „Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně…“ Ve mne to vyvolává otázky. Farizejové jsou následovníci obrodného hnutí tzv. chasidim (zbožní). Byli to lidé toužící po obnově vztahu s Bohem. To je velmi chvályhodný počin. Nedá mi to, abych se neptal: „Kde udělali farizejové chybu?“ Odpovídám si, že ve svém pojetí svatosti. Možná by se dalo říci, že to se svatostí přehnali a stali se až moc svatými. (Pokračování textu…)