Ke stažení

2014-02-09 Srdce pro druhou šanci

Martin Tabačan

J 8:2-11                                                      1K 6:12-20

Nevěra. Anebo, jak čteme v Desateru: „Nesesmilníš!“ Zřejmý Boží příkaz. Možná tak zřejmý, až pro jeho zřejmost sami nevidíme, co všechno sám o sobě zahrnuje. Bůh tímto přikázáním staví STOP:

 • Všemu sexu mimo manželství (vč. předmanželského)

 • Pornografii, masturbaci i tzv. vlhkým snům

 • Praktikované pokřivené sexualitě (homosexualita, pedofilie, zoofilie atd.)

 • Žádostivému pohledu a stejně tak i na druhé straně vyzývavosti

 • Dvojsmyslným vtipům

 • Nepřijetí, že jsem singl apod. (Pokračování textu…)

Ke stažení

2014-01-19 Nespouštějme oči z Ježíše I.

Martin Hambálek

Texty ke čtení:

 • Lukáš 1,30-35 zvěstování Marii o narození Ježíše
  Matouš 3,1-2.11-17 Ježíšův křest a sestoupení DSV
  Skutky 2,36-39 co máme dělat?
 • Otevřeme si Židům 12,1-4.
  Mnozí velmi dobře známe tento text: Hleďte, dívejte se na Ježíše. Tento verš zní velmi vznešeně
  a naléhavě, může se však stát také pouhou křesťanskou frází. Velmi mně oslovil překlad Bible 21: Nespouštějme oči z Ježíše. Začal jsem přemýšlet o jeho významu, nechal jsem Písmo, aby ke mně mluvilo. (Pokračování textu…)

Novinky

Pomozte škole Noe!

Pomozte škole NOE získat 100 000 Kč na vybavení výdejny obědů v soutěži TESCO!

Jak? Za každých 200 Kč nákupu v Tesco obchodech získáte 1 balíček kartiček Disney se soutěžním kuponem.

Kód na soutěžním kuponu zaregistrujte na stránce www.pohadkovetesco.cz v sekci ŠKOLMÁNIE ve prospěch školy NOE(Pokračování textu…)

Novinky

40 dní s Biblí

Ve středu 12. března odstartoval další ročník společného čtení z Bible – letos z Janova evangelia a starozákonních knih Genesis, Ester a Daniel. Číst může opravdu každý – sám, s rodinou, s několika přáteli nebo na skupince. Připojte se i vy! Můžete se zapsat do seznamu na nástěnce v Arše, Číst více…

Novinky

Oznámení z neděle 2. března 2014

ARCHA 2. – 9. 3. 2014

MIMOŘÁDNĚ

3. 3. v 17:00 (po) Seniorklub (přednáška pana Řeháčka z KPP)

*

3. 3. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4. 3. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

5. 3. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Duchovní vypočítavost se nevyplácí)

*

9. 3. ve 9.30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

9. 3. ve 13.30 (ne) Výroční členské shromáždění (společný oběd – přihláška ve vestibulu) (Pokračování textu…)