Novinky

Týden modliteb za Alfu

Od neděle 15. září do neděle 22. září probíhá Týden modliteb za kurzy Alfa
a iniciativu „Zveme Česko na večeři“.

Jaký je důvod a předmět našich modliteb?

  •  Bůh slyší naše modlitby za náš národ
  •  Každodenní modlitba nás udržuje v blízkosti Otcova srdce
  •  Modlitební setkání budují víru
  •  Modli se za ty, které chceš pozvat –  své přátele, rodinu, kolegy

Novinky

Oznámení z neděle 15. 9. 2013

ARCHA 15. – 22. 9. 2013

V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

 po bohoslužbě Setkání staršovstva se členy sboru

(na setkání bude přítomný P. Grulich – tajemník RCB, soustředíme se na vyrovnání státu s naší církví a na to, jak by s tím mohla církev naložit) (Pokračování textu…)