ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SBORU ARCHA 2013

„Všechno, čeho je třeba k zbožnému životu,

darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho,

který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.“ (2.P 1,3)

neděle 10. března 2013 13.30 – 15.30 hod.

Program:

1)   Duchovní výzva starších sboru

2)   Hospodaření v roce 2012

3)   Život sboru v roce 2012

4)   Volba delegátů na konferenci CB 2013

5)   Diskuse

6)   Modlitby

Ke společnému přemýšlení, rozhovoru a modlitbám zveme všechny plnoprávné členy sboru.

Jakékoli podněty k členskému shromáždění předávejte starším sboru.

Kategorie: Novinky