EVERGREENI JSOU OTEVŘENÝM SPOLEČENSTVÍM

STÁLE-SVĚŽÍCH LIDÍ V PRODUKTIVNÍM VĚKU


Kromě výjimečných setkání se scházíme každou neděli od 17.30 hodin v klubovně Archy.

V době školních prázdnin pravidelná setkání neprobíhají.
 
Bližší informace o plánovaném programu jsou k dispozici u Marka Kalvacha (tel. 736 466 891) nebo Lukáše Hambálka (tel. 775 386 358).