Přástky 9.2.2013

English camp 2013

Zájezd do Polska

5. - 9. září 2013 Malenovice – Zelów –Inowłódz/Zakościele – Warszawa – Tomaszów Mazowiecki

Instalace Martina Tabačana 15.9.2013

15. září 2013 se konala nedělní bohoslužba s instalací kazatele Martina Tabačana za správce sboru Archy. Instalaci vedl a Božím slovem posloužil tajemník Rady CB Petr Grulich.

Dětská vánoční slavnost 2013

Děti si pro nás připravily hru s názvem Co vyprávěl les

0 komentářů

Napsat komentář