ARCHA – Sbor Církve bratrské v Pardubicích

Lonkova 512

53009 Pardubice

tel. + 420 731 143 403

e-mail: pardubice@cb.cz

IČ: 26520231

bankovní spojení: 2000380583/2010

Pavel Lukáš – administrátor sboru:
pavel.lukas@cb.cz  tel. +420 777 847 445

Jan Macek – vikář sboru:
jan.macek@cb.cz   tel. +420 735 166 425

PLATBY NA ÚČET SBORU
číslo účtu CB Pardubice: 2000380583/2010
variabilní symbol:  xx+rodné číslo (bez čísla za lomítkem)

Variabilní symboly:

Dary 11 Dary, desátky
  12 dary různé (po předchozí dohodě)
  13 dary mládež
  14 dary Alfa
  15 dary Ukrajina
  16 dary Awana klub
  17 dary pro potřebné
  19 dary NOE

Úhrada akcí organizovaných Sborem Církve bratrské v Pardubicích

CTS 2 vratná kauce CTS
Mládež 3 English Camp
  31,32… další akce mládeže (po předchozí dohodě)
Sbor 50 Relax 50+
  51 Rodinný EC
  52, 53… další akce sboru (po předchozí dohodě)
Awana 60 Klub Awana
  61 tábor Awany
  62, 63… další akce klubu (po předchozí dohodě)

Nový účet sboru – prostředky na pořízení vlastní budovy školy NOE – 
11333388/2010