Termín: 4. srpna 2012

Pastorace konfliktů a jejich prevence: Konflikty v manželství a v církvi

Místo: Sbor CB v Pardubicích, ARCHA, Lonkova 512

Vyučují: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol

Cena: 200,- Kč.

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět příčinám, dynamice a řešení konfliktů, zvláště konfliktů v církvi a v manželství. Nabídne teologický, psychologický i pastorační pohled.

Kurz se zabývá konflikty různých typů s důrazem na manželský konflikt a konflikt v církvi. Teoretický základ je vystavěn na teologii konfliktu s doplňkem psychologických teorií konfliktu. Podrobněji jsou pak studovány příčiny a zdroje konfliktů a jsou předloženy návrhy jejich alternativního méně bolestného řešení. Poté je detailněji popsán konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci křesťanského společenství. Na závěr jsou řešeny pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a jsou doporučena preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém sborovém společenství a zdravém manželství.

1. (09.00 – 10.30) Teologie a psychologie konfliktu
2. (10.45 – 12.15) Příčiny a zdroje konfliktů a jejich řešení
3. (13.00 – 14.30) Manželský konflikt
4. (14.45 – 16.15) Konflikt v církvi a uzdravení zranění z konfliktu
5. (16.30 – 18.00) Pastorace a prevence konfliktů

Kurz pořádá ETS a Komenského institut ve spolupráci s místním sborem.

Je také možné si předem objednat oběd: 50,- Kč (David Beňa, lic. theol.).

Kategorie: Novinky