Mládež Pardubice

O naší mládeži

Mládež je společenstvím studentů středních a vysokých škol a mladých pracujících, jejichž touhou je hlubší poznání Boha, růst k duchovní zralosti a zapojení se do aktivní služby v Kristově těle. K tomu nám slouží společná sobotní setkání, několik malých skupinek (učednické a evangelizační), příprava vedoucích a řada misijních aktivit.

Na naše setkání chodí v průměru asi 25 lidí. Součástí programu je vyučování z Božího slova, chvály, modlitby, hra, sdílení. Setkáváme se každou sobotu od 18:00.

Díky velkému počtu mládežníků, kteří přicházejí na sobotní setkání, na nich není prostor pro rozvíjení osobní roviny zbožnosti a pro osobní péči. K tomu účelu slouží několik malých učednických a modlitebních skupinek. Jejich počet, místo a čas scházení se poměrně často mění.