Společný týden modliteb

neděle 23. listopadu

v rámci neděle diakonie se modlíme za dědečky a babičky, vdovy a vdovce, sirotky, běžence a samozřejmě i za práci Diakonie Církve bratrské…

 

pondělí 24. listopadu

modlíme se za děti, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za besídky, misijní kluby, Awanu, dorosty i za celocírkevní práci s dětmi, v dorostu, v Dorostové unii, Isacharu a dalších…

 

úterý 25. listopadu

modlíme se za mládežníky, za jejich obrácení a vztah k Bohu, za misijní kontakty a práci na školách i za celocírkevní práci v mládeži, ve Filadelfii a dalších…

 

středa 26. listopadu

modlíme se za snoubence, za hledání věřícího partnera, za přípravu k manželství, čistotu osobních vztahů…

 

čtvrtek 27. listopadu

modlíme se za manželství a rodiny, za radosti i bolesti života rodin, za věrnost manželů i za práci Omaru

 

pátek 28. listopadu

modlíme se za výchovu v rodině, za moudrost a lásku rodičů, za společné domácí pobožnosti a duchovní směřování v rodině…

 

sobota 29. listopadu

modlíme se za sborovou rodinu, za všechny, kdo žijí bez partnera (singles), za rodiny kazatelů i starších a za dobré vztahy ve sboru… Amen.

Kategorie: Novinky