Modlitby za letní akce

ENGLISH CAMP MLÁDEŽE

Modlete se za …

odvahu při nesení evangelia mladým lidem na EC, abychom dokázali podle něj žít a být živým svědectvím o Kristu

ochranu při všech aktivitách, abychom byli chráněni před zlým v jakékoliv podobě /zlí lidé, zlé myšlenky, zlé skutky atd./

dobrou spolupráci mezi českým a americkým týmem, abychom mohli být jedním týmem táhnoucím za jeden provaz jedním směrem

pokojeplné vztahy, protože chceme přinášet novou, čerstvou naději do životů kempáků i nás týmáků

RODINNÝ ENGLISH CAMP

 Děkujeme

 – že máme americký tým, že může přijet tým, který známe z předešlých táborů

 – že máme plný počet hostů

 – že přípravy běží

Prosime

 – za atmosféru na kempu, aby i při větším počtu hostů byla atmosféra stále rodinná

 – za to, aby při večerních programech bylo jasně zvěstováno evangelium a hosté mohli reagovat

 – za počasí

 – za zdraví a dostatek energie pro všechny

 – za organizaci a dojednáváni s hotelem (došlo ke změně personálu)