Prosíme za …

  • příjemné počasí
  • vzájemné přijetí a spřátelení dětí
  • inspiraci od Pána, aby byli vedoucí dobrými nástroji v Jeho rukou
  • ať Bůh promlouvá a dotýká se dětských srdcí
  • pomoc při zvládání všech nečekaných událostí
  • energii, pokoj a radost pro vedoucí – i děti
  • zdraví a ochrana dětí – i vedoucích
Kategorie: Novinky