Neděle 30. června 2013

Boží ochrana na English Campu (Ž 121)

Prosme za Boží ochranu mládežníků a jejich přátel na English Campu. Kéž je Bůh má ve své náruči po celý následující týden, aby na všech svých cestách mohli poznávat, že nespí a nedříme ten, jenž je chrání!

 

Pondělí 1. července + úterý 2. července 2013

Dobrá parta (Ž 133)

Modleme se za zdravé ovzduší na English Campu. Bůh k sobě přivedl vzácné mladé lidi, kteří jsou vzácní sobě navzájem i Bohu. Kéž od nich Bůh vzdaluje všechna nedorozumění, napětí a hádky, které přichází ten zlý rozsévat, aby na všech svých cestách mohli poznávat, jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratří bydlí svorně!

 

Středa 3. července + čtvrtek 4. července 2013

Proměna našich srdcí (Ž 51)

Vydávejme naše mládežníky a jejich kamarády Bohu, aby je zastavoval v jejich životech a proměňoval jejich srdce. Kéž smějí znovu a někteří nově prožít proměňující dotek Boží milosti. Kéž je Pán zastavuje, usvědčuje a obnovuje. Kéž je posílí stejně jako krále Davida vyznávajícího stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha“.

 

Pátek 5. července + sobota 6. července 2013

Vytrvalost života s Bohem (Ž 131)

Posilněme klesající kolena „kempáků“, aby mohli nově vykročit a vytrvat na cestě záchrany. Kéž je Bůh provází a posiluje v nových rozhodnutích, aby nebyli nestálí, ale naučili se pravidelně zastavovat před Boží tváří a chovat se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky.

Kategorie: Novinky