Hledáme učitele do všech oddělení nedělní besídky.
Zvlášť naléhavá je potřeba nových služebníků v malé besídce.

Bližší nformace u Jany Kalenské a Štěpánky Řehákové.

Kategorie: Novinky