Každou neděli od 9:30 hodin se koná v Arše společná bohoslužba.

Podobně jako většina akcí v Arše je veřejná: zváni jsou všichni, kdo mají zájem se jí zúčastnit, ať už jsou tu poprvé nebo přicházejí pravidelně. Za účast se nic neplatí ani není třeba být předem proškolen nebo mít nějakou uniformu. 🙂

Co se při bohoslužbě děje? Přibližně v devadesáti minutách zazní mnoho hudby (klasické i soudobé), několik textů z Bible a také modlitby. Důležitou součástí je kázání čili výklad některého z biblických textů pro potřeby současného života (kázání v mp3 podobě najdete zde, některá kázání v textové podobě zde). Předškolní a školní děti mají během bohoslužby svůj vlastní program ve třech věkových skupinách (podrobnosti zde).

Co je smyslem bohoslužby? Při bohoslužbě chceme vyjádřit svůj vztah k Bohu, a to různými způsoby (svou přítomností, zpěvem, modlitbami, pozorností). Zároveň počítáme s tím, že se s Bohem v nějaké podobě také setkáme. Bohoslužba je však také vzájemným setkáním lidí: proto je možno po bohoslužbě strávit nějaký čas v kavárně a rozvíjet vzájemné vztahy.

Přijďte, budete vítáni!