ARCHA 19. – 26. 5. 2013

V neděli

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Prosíme, abyste všechny dary a platby přesměrovali na účet u FIO banky  2000380583/2010.

*

Nové telefonní číslo do kanceláře sboru je +420731143403.

Pevná linka bude zrušena.

*

Staršovstvo vyhlašuje na dnešní neděli účelovou sbírku a splácení dluhu za stavbu Archy

 

Mimořádně

 20. 5. v 8.00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

24. 5. (pá) NOC KOSTELŮ

16.00 prezentace NOE křesťanské ZŠ a MŠ

(dramatické vystoupení žáků „Cyril a Metoděj“ a historický šerm)

19.00 Samuel Jindra: Zločin a trest…a co dál?

(beseda o vině a jejím řešení)

Výstava fotografií pardubických autorů

*

26. 5. (po bohoslužbě) Sejití plnoprávných členů sboru se staršovstvem

 

Připravujeme

8. 6. (so) 9.00 -18.00 Kurz – INTERPERSONÁLNÍ MANŽELSKÉ KONFLIKTY

lektor: Pavel Raus

Nutno se přihlásit – viz informace na nástěnce

*

9. 6. (ne) Návštěva ze sboru

CB v Horních Počernicích

Kategorie: Novinky