ARCHA 15. – 22. 7. 2012

 

Mimořádně

 14. – 21. 7. Tábor dětí – Miletínské Lázně

*

Zveme k finanční a věcné podpoře při otevírání NOE mateřské školy – seznam potřeb pro MŠ naleznete ve vestibulu v Arše

 

Pravidelně během prázdnin

Nedělní bohoslužba (ne 9:00, modlitby 8.00)

 

 

MODLITEBNÍ PŘEDMĚTY DĚTSKÝ TÁBOR

 

MODLEME SE:

● za požehnání celotáborového programu

„Každá hora se dá zdolat, když…“

(důvěřujeme Hospodinu)

● za sílu i moudrost pro táborový tým 20 lidí z

CB Pardubice a ŘKC Trutnov

● za finanční dar pro 6 dětí – účastníků tábora

z rodin s momentální sociální nouzí, které by

si jinak tábor nemohli dovolit

Kategorie: Novinky