ARCHA 1. – 8. 12. 2013

V NEDĚLI

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Dnes proběhne celocírkevní sbírka na potřeby diakonie Církve bratrské

(informace na nástěnce)

 MIMOŘÁDNĚ

2. 12. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4. 12. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: Proč jsi výjimečný?)

*

6. 12. v 18:00 (pá) Adventní kavárna

*

8. 12. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

8. 12.  ve 14:00 (ne) ELIM zve na návštěvu pardubického zámku

(pozvánka a přihláška na stole ve vestibulu; bližší informace také na webu)

PŘIPRAVUJEME

Program adventních a vánočních akcí je na stole ve vestibulu

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky