ARCHA 1. – 8. 9. 2013

 V NEDĚLI

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

 MIMOŘÁDNĚ

2. 9. v 18.00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

 od 4. 9. v 18.15 (st) pravidelné biblické hodiny

 (téma této středy: Kristus pro každého?)

*

5. – 9. 9. Sborový zájezd do Polska

(informace na nástěnce nebo u Petra Kotase st.)

*

4. 9. v 18.00 (st) Sejití vedoucích Awany

(první sejití klubu Awana bude 12. 9.)

*

od 6. 9. v 16.30 (pá) Dorost

*

15. 9. v 9.30 (ne) Bohoslužba a instalace kazatele Martina Tabačana za správce sboru  (kázání a instalaci povede P. Grulich)

*

15. 9. (neděle po bohoslužbě)

Setkání staršovstva se členy sboru

(na setkání bude přítomný P. Grulich – tajemník RCB, soustředíme se vyrovnání státu s naší církví a na to, jak by s tím mohla církev naložit)

*

od 24. 9. Kurz Alfa

Modlitební úterky za Kurz Alfa

(informace u manželů Hambálkových)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9.00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 17:00)

Kategorie: Novinky