ARCHA 1. – 8. 6. 2014

MIMOŘÁDNĚ

29. 5. se narodil manželům Suchánkovým (Eva Kalvachová) syn Marcel.

*

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úpravě bytu pro kazatele – seznam prací a harmonogram prací je na nástěnce.

*

2. 6. (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4. 6. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: Ten, o kterém se nemluví…)

*

6. – 8. 6. Awana hry a Biblický kvíz (u Blanska)

*

6. – 8. 6. Víkend duchovní obnovy (v Engedí)

*

8. 6. v 9.30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně a křty

PŘIPRAVUJEME

9. 6. v 18:00 (po) Deskové hry (pro všechny, kteří si rádi hrají – malí i velcí)

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9.30, modlitby 9.00)

Anglický klub (pondělí 17.00/ob týden)

Biblická hodina (středa 18.15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17.00)

Dorost (pátek 16.30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18.00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky