ARCHA 1. – 8. 2. 2015

MIMOŘÁDNĚ

Bratr kazatel Martin Tabačan má tento týden ještě studijní volno.

*

2. 2. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

8. 2. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

8. 2. po bohoslužbě (ne) Krátká „rodičovská schůzka“ střední besídky
(v místnosti besídky)

 PŘIPRAVUJEME

od 24. 2. Kurz Alfa

*

8. 3. v 13.30 (ne)
Výroční členské shromáždění s volbou starších sboru na nové funkční období

*

14.-15. 3. Konference Přihořívá, téma „MOC a NEMOC RODINY“

*
25. 2.-5. 4. akce 40 dní s Biblí, téma „Zápasy božího člověka“

*

7. 3., 21. 3., 4. 4. a 18. 4. v 15:00 (so) Kurz šití technikou patchwork v Arše (bližší informace na nástěnce nebo u Martiny Čapkové)

*

18. – 25. 7. Tábor Awany (přihláška na stole)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba Ne 9:30

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. po v měsíci

Kurz Alfa Út 18:00 (od 24.2.)

Seniorklub St 16:45

Biblická hodina St 18:15 (v lednu není)

Awana klub Čt 17:00

Klub maminek Čt 9:00/ob týden

Dorost Pá 16:30

MládežSo 18:00

Evergreeni Ne 18:00

Kategorie: Novinky