ARCHA V TÝDNU  10.-17.3.2019

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu a dnes pro přihlášené společný oběd
*
13:30 hodin VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
Budeme volit nové staršovstvo!

*

12. 3. v 9:00 (út)Společné čtení Žalmů v rámci akce 40 dní s Biblí
Rozpis čtení ve vestibulu nebo na www.cb.cz

*

12.3. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

13. 3. v 18:30 (st) Biblická hodina
SPOLEČENSTVÍ KRISTOVY CÍRKVE – Lid radující se, aneb čím druhým jsme? Umíme se radovat ze společenství?

PŘIPRAVUJEME

Máte chuť zapojit se do akce HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA OBĚD 31. 3.?
Můžete pozvat na oběd, nebo být pozvaní nebo je vám to jedno…
Zájemci, hlaste se v kanceláři u Marie: Osobně nebo volejte 732 157 375 nebo emailem info@archapardubice.cz.

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky