ARCHA V TÝDNU  10.-17.6.2018

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí
*

Škola NOE vyhlašuje dárcovskou akci UČEBNA ČÍSLO 9.

Přispějte na vybudování a vybavení nové učebny. Cílová částka je 350 000 Kč. Již máme 120 000 Kč od dárců a příslib 50 000 Kč od zahraničního sponzora. Sháníme ještě 180 000 Kč. Číslo účtu je 2200446559/2010, var. symbol 99 a vaše rodné číslo před lomítkem. Děkujeme! Více info u Markéty Chmelové.

*

13. 6. v 13:30 (st) Rozloučení
se s. Fürbachovou na hřbitově v Pardubicích u rozptylové loučky

*

17. 6. ve 09:30 (ne) Bohoslužba – proběhne sbírka vyhlášená Radou CB na podporu vikářů 
Informace na nástěnce.

PŘIPRAVUJEME

30. 6. – 7. 7. English Camp mládeže

30. 6. – 7. 7. Rodinný  Camp mládeže

14. 7. – 21. 7. Tábor Awany

28. 7. – 11. 8. Tábor dorostu

18. 8. – 25. 8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Awana klub Čt 17:00 

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky