ARCHA V TÝDNU  10.-17.2.2019

Hledáme bratra či sestru pro službu projekce na bohoslužbách.
Přihlaste se u br. Michala Picky.

*

Po bohoslužbě SETKÁNÍ STARŠÍCH SBORU SE ČLENY

*

11. 2. v 17:00 (po) Seniorklub
– promítání starých filmů – p. Řeháček z KPP

*

15. 2. v 18:00 (pá) Manželské večery
pro přihlášené

PŘIPRAVUJEME

od 26.2. Kurz Alfa

TERMÍN DO KALENDÁŘE

10.3. ve 13:30 VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Budeme volit nové staršovstvo!

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky