ARCHA 11. – 18. 11. 2012

Ještě dnes

Probíhá víkend Kurzu Alfa

Mimořádně

18. 11. v 15.00 (ne) Společná návštěva výstavy „Pod Davidovou hvězdou“

Sraz u Státního okresního archivu na Bělobranském náměstí

*

18. 11. v 18.00 (ne) Studentská bohoslužba

Připravujeme

23. – 24. 11. Houba v H.Králové (mládež)

*

25. 11. v 18.00 (ne) Večer modliteb a chval

*

Nabízíme knihu o životě a díle Aloise Adolfa za velmi výhodnou cenu. Objednávkový list na stole ve vestibulu.

*

Nabízíme i pomůcku ke čtení na každý den – objednávkový list taktéž na stole ve vestibulu.

*

Objednávkový list na časopis Brána

na stole ve vestibulu.

Pravidelně

 

Nedělní bohoslužba (ne 9:00, modlitby 8.00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 16:45)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 17:00)

Kategorie: Nezařazené