ARCHA 11. – 18. 8. 2013

 V NEDĚLI

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

 MIMOŘÁDNĚ

 12. 8. v 11.00 (po) Poslední rozloučení se sestrou Věrou Baffiovou v Arše

*

10. – 17. 8. Mládežnický Relax

*

5. – 18. 8.  Brigáda ve škole NOE

(informace na nástěnce nebo u M. Chmelové)

*

Modlitební úterky za Kurz Alfa

(bližší informace ve SL nebo u Hambálků)

Finanční dary na Kurz Alfa mají variabilní symbol 44 + rodné číslo před lomítkem

*

5. – 9. 9. Sborový zájezd do Polska

(informace na nástěnce nebo u Petra Kotase st.)

*

13. – 15. 9.  A Rocha – křesťané v ochraně přírody

Konference v Litomyšli s vynikajícími řečníky a sobotním výjezdem do zajímavých lokalit v okolí Litomyšle – bližší informace na nástěnce nebo u Marie Kampové

Pravidelné  bohoslužby o prázdninách neděle 9.30 hodin

Kategorie: Novinky