ARCHA 11. – 18. 5. 2014

MIMOŘÁDNĚ

Prosíme o pomoc na úpravu bytu kazatele. Hlaste se u Jakuba Řeháka.

*

14. 5. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: O čem vypráví pařez?)

*

16. – 17. 5. (pá – so) Celostátní konference CB v Trutnově

*

17. 5. Výlet s ELIM – (nfo na nástěnce a na webu)

*

18.5. (po bohoslužbě) Beseda se staršími sboru pro členy sboru

PŘIPRAVUJEME

23. 5. (pá) Noc kostelů (čtěte program a další info)

*

24. 5. v 10.00 (so) Exkurze do přírody s A Rocha (info na nástěnce)

*

25.5. v 9.30 (ne) Bohoslužba se službou kazatele Pavla Světlíka

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky