ARCHA V TÝDNU  11.-18.11.2018

Zájemci o časopis Církve bratrské Brána
– hlaste se  u Marie Kampové.
Časopis vychází 10x ročně s přílohou iNForm o dění v církvi. Cena je 430,- Kč.
Předplatné je možné zaplatit na účet sboru 2000380583/2010 a vs. 56. Do poznámky jméno.

*

Předplatné časopisu ŽIVOT VÍRY zaplaťte nejpozději do 10. 12. u Evy Brzákové. Cena: 453,- Kč

*

ELIM oznamuje, že vzhledem dovoleným bude knihkupectví včetně kavárny od  4. 12. zavřeno.
Nezapomeňte dárky nakoupit včas!

*

DNES v 18:00 Klub deskových her

*

13.11. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

14.11. v 17:00 (st) Seniorklub 
Albánie – přednáška J. Soukupa

*

17.11. 9:00 – 11:00 (so) Den otevřených dveří ve škole NOE

*

18.11. v 9:30 (ne) Bohoslužba 
kázání J. Macek– Ježíš a učedníci na rybách aneb marnost jednání
Nedělní sbírka bude určena na práci Diakonie Církve bratrské

PŘIPRAVUJEME 

Akce k 20. výročí otevření Archy
23.11. od 17:00 – Slavnostní večer pro pozvané
24.11. 14:00 – 18:00 – Den otevřených dveří pro veřejnost
25.11. 9:30 a 14:00 – Sborový den, kázání T. Holubec, společný oběd a odpolední slavnost 
(na oběd se přihlaste – přihláška ve vestibulu)

*

30.11. 14:00 – 19:00 Adventní trh a kavárna
(informace u Pavly Trott)

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky