ARCHA 12. – 19. 1. 2014

MIMOŘÁDNĚ

 13. 1. v 17:00 (po) Anglický klub

*

13. 1. v 17:00 (po)  Seniorklub

*

13. 1. v 18:00 (po) Klub deskových her (zváni všichni bez rozdílu věku)

*

15. 1. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Izaiáš? Kdo to je?)

*

18. 1. v 9:30 (so) Seminář pro rodiče – Duchovní práce s dětmi v rodině

(organizuje Awana int. – nutno se přihlásit, bližší info na nástěnce)

 PŘIPRAVUJEME

 20. 1. v 18:00 (po) Ekumenické modlitební setkání v kostele sv. Jana Křtitele

*

23. 1. v 18:00 (čt) Ekumenické modlitební setkání na faře ČCE
Sladkovského ul.

*

26. 1. (po bohoslužbě) Setkání plnoprávných členů sboru a starších sboru.

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky