ARCHA 13. – 20. 10. 2013

 JEŠTĚ DNES

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

 MIMOŘÁDNĚ

 14. 10. v 17:00 (po) Anglický klub

(první setkání – informace podá Andrea Melone)

 *

16. 10. v 18:15 ((st) v rámci biblické hodiny promítání a vyprávění bratra Toma z Ugandy o práci mezi místními obyvateli.

Proběhne sbírka na tuto práci.

*

19. 10. v 9:00 (so) Rodinná konference na téma: Soužití generací v rodině

(řečník: Pavel Raus)

*

20. 10. v 9:30 (ne) Bohoslužba – neděle ETS

(slouží kazatel D. Beňa a proběhne účelová sbírka vyhlášená RCB)

*

20. 10. v 18:00 (ne) Večer modliteb a chval

 PŘIPRAVUJEME

2. 11. 14 – 19 hod (so) NOE zve na seminář s Eliškou Krmelovou:

Jak udělat hodinu biblického vyučování zajímavou

(budova školy na Zborovském nám. 2018 – info na nástěnce nebo web)

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky