ARCHA 13. – 20. 7. 2014

MIMOŘÁDNĚ

12. – 19. 7. Dětský tábor v Miletínských Lázních

Modleme se za:

– příjemné počasí

– vzájemné přijetí a spřátelení dětí

– inspiraci od Pána, aby byli vedoucí dobrými nástroji v Jeho rukou

– ať Bůh promlouvá a dotýká se dětských srdcí

– pomoc při zvládání všech nečekaných událostí

– energii, pokoj a radost pro vedoucí i děti

– zdraví a ochrana dětí – i vedoucích

*

Naléhavě hledáme učitele do nedělní besídky.
Informace u Jany Kalenské a Štěpánky Řehákové

*

19. 7. v 15:00 (so) Poslední rozloučení s bratrem Karlem Kalvachem v Arše

PŘIPRAVUJEME

26. 7. – 9. 8. Tábor dorostu

*

9. – 16. 8. Relax mládeže

*

od 3. 10. Manželské večery (informace na nástěnce)

PRAVIDELNĚ BĚHEM PRÁZDNIN

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9.00)

Kategorie: Novinky