ARCHA V TÝDNU  14.-21.4.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

DNES 14. 4. v 18:00 Jarní koncert komorního orchestru Bona Nota

*

16.4. v 9:00 (út)Společné čtení Žalmů v rámci akce 40 dní s Biblí
Rozpis čtení ve vestibulu nebo na www.cb.cz

*

16.4. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

18. 4. v 17:00 (čt) Sederová večeře
pro rodiče a děti ze střední besídky

 *

19. 4. v 9:30 (pá) VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA s Večeří Páně

*

19. 4. v 16:30 (pá) Dorost a dorostové velikonoční přespávání

*

21. 4. v 9:30 (ne) NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ Bohoslužba, Večeře Páně a slib starších sboru

TERMÍN DO KALENDÁŘE

12. 5. v 9:30 (ne) Bohoslužba –  kázání Roman Neumann,
po bohoslužbě členské shromáždění – hlasování o odkupu budovy pro školu NOE

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky