ARCHA V TÝDNU  14.-21.10.2018

Dnes v 15.00 bude ve sboru ČCE v Pardubicích uvedena do služby farářka Hana Ducho. Jsme srdečně zváni.

*

Zájemci o časopis Církve bratrské Brána
– hlaste se  u Marie Kampové.
Časopis vychází 10xročně s přílohou iNForm o dění v církvi. Cena je 430,- Kč.
Předplatné je možné zaplatit na účet sboru 2000380583/2010 a vs. 56. Do poznámky jméno.

*

15. 10. v 17:00 (po) Aglow u Salesiánů 
(mluvčí M. Chutná)

*

16.10. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

17. 10. v 17:00 (st) Seniorklub 
Josef Soukup – Irán (beseda s promítáním)

17. 10. v 18:30 (st) Biblická hodina 
Téma: Kristovi učedníci (Druhé housle – Ondřej)

*

21. 10. v 9:30 (ne) Bohoslužba
Kázání J. Macek – Ježíš a bratři ve při

*

21. 10. (po bohoslužbě) Setkání starších se členy sboru

*

21. 10. v 17:00 (ne) Seniorklub
Uganda – její proměna očima F. Krampoty  (beseda s promítáním)

PŘIPRAVUJEME 

25. 10. (čt) Škola NOE připravuje projekt 100 LET REPUBLIKY. 
Máte-li, prosíme o zapůjčení předmětů z té doby do „muzea“. Dále přivítáme zapůjčení kostýmů z doby první republiky na módní přehlídku a do fotokoutku. Děkujeme.
Během projektu od 8 do 13 hod jste zváni k návštěvě školy

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

 Biblické studium Středa 18:30 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky