ARCHA 14. – 21. 9. 2014

MIMOŘÁDNĚ

Denní čtení 2015  
– Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – objednávka na stole pod schody
do 30. září!

*

16. 9. (út) Aglow v Arše

*

18. 9. v 17:00 (čt) Awana klub
(začátek klubového roku s promítáním filmu o letním táboře)

*

20. 9. v 11:30 (so) Svatební bohoslužba Veroniky Linhartové a Pavla Oplištila v kostele v Podlažicích

PŘIPRAVUJEME

od 23. 9. Kurz Alfa

*

od 3. 10. Manželské večery (jsou poslední dvě volná místa)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (neděle 9:30, modlitby 9:00)

English Club (pondělí 17:00 – 2. a 4. pondělí)

Alfa kurz (úterý 18:00 od 23. 9.)

Biblická hodina (středa 18:15 od 24. 9.)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky