ARCHA 15. – 22. 9. 2013

V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

 po bohoslužbě Setkání staršovstva se členy sboru

(na setkání bude přítomný P. Grulich – tajemník RCB, soustředíme se na vyrovnání státu s naší církví a na to, jak by s tím mohla církev naložit)

MIMOŘÁDNĚ

16. – 18. 9. Kazatelská pastorálka s manželkami (mimo Archu)

*

18. 9. v 18.15 (st) pravidelné biblické hodiny

 (téma této středy:  Proč je důležité umět pochválit druhé?)

*

od 24. 9. Kurz Alfa

Modlitby za Kurz Alfa

(možnost přihlásit se k modlitbám na kterýkoliv den  a zapsat se do seznamu na nástěnce nebo na webu Alfy)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 17:00)

Kategorie: Novinky