ARCHA 15. – 22. 6. 2014

MIMOŘÁDNĚ

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úpravě bytu pro kazatele – seznam prací a harmonogram prací je na nástěnce.

*

16. 6. v 16.00 (po) Sejití starších sboru v Chrasti

*

18. 6. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: V čem udělali Moábci chybu)

*

22. 6. v 9:30 (ne) Bohoslužba se službou kazatele P. Pýtera z Vysokého Mýta.
Sbírka tuto neděli bude určena na rekonstrukci sborového domu ve Vysokém Mýtě.

 PŘIPRAVUJEME

28. 6. – 5. 7. English Camp

12. – 19. 7. Dětský tábor

9. – 16. 8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9.30, modlitby 9.00)

Anglický klub (pondělí 17.00/ob týden)

Biblická hodina (středa 18.15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17.00)

Dorost (pátek 16.30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18.00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky