ARCHA 16. – 23. 2. 2014

JEŠTĚ DNES

Příspěvky do sociálního fondu můžete posílat na účet sboru 2000380583/2010 v.s. 77+prvních šest čísel vašeho rodného čísla

MIMOŘÁDNĚ

17. 2. v 9:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

18. 2. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

19. 2. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Naplněný, ale prázdný)

*

21. 2. v 18:00 (pá) Schůze ELIMu

*

23. 2. v 9:30 (ne) Bohoslužba, káže M. Legát, kazatel CB v Hradci Králové

*

23. 2. v 16:00 (ne) Filipíny – přednáška F. Krampoty

 PŘIPRAVUJEME

 9. 3. ve 13:30 (ne) Výroční členské shromáždění

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky