Oznámení z neděle 16. července 2017

ARCHA V TÝDNU 16.7. – 23.7. 2017

Sbor zřídil druhý účet číslo 11333388/2010. 
Cokoli přijde na tento účet, bude použito na opatření vlastní budovy pro školu NOE.
(Stávající sborový účet a variabilní symboly zůstávají nezměněny).

*

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí.

*

15. – 22. 7. Tábor Awany

Modleme se za:

–          příjemné počasí
–          vzájemné přijetí a spřátelení dětí
–          inspiraci od Pána, abychom byli Jeho dobrými nástroji
–          ať Bůh promlouvá a dotýká se dětských srdcí
–          pomoc při zvládání všech nečekaných událostí
–          energii, pokoj a radost pro vedoucí
–          zdraví a ochrana dětí

PŘIPRAVUJEME

29. 7. – 11. 8. Tábor dorostu

12. – 19. 8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ V DOBĚ PRÁZDNIN

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)