ARCHA V TÝDNU  16.-23.6.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

DNES od 15 hod neoficiální část s pohoštěním na hřišti školy NOE 
Pokud se rozhodnete na poslední chvíli, můžete přijít i bez přihlášení. Tabačanovi Vás rádi uvidí.

PŘIPRAVUJEME

17. 6. ve 20:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

23. 6. v 9:30 (ne) Bohoslužba,  kázání D. Novák

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY

29. 6. – 6. 7. English Camp
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA! Bližší informace u Honzy Macka

29. 6. – 6. 7. Rodinný English Camp

13. – 20. 7. Tábor Awany

29. 7. – 10. 8. Tábor dorostu

17. – 24. 8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky