ARCHA V TÝDNU  16.-23.12.2018

Děkujeme za přípravu 34 vánočních balíčků pro lidi v nízkoprahovém centru, v azylových domech a domově pro seniory.

*

Připomínáme, že Vaše finanční dary, které poukazujete našemu sboru přes účet,  musí být připsány na účet sboru nejpozději do 31.12. 2018, abyste si je mohli odečíst ze základu daně za rok 2018. Dary můžete také předat i v hotovosti.

Potvrzení o darech Vám předáme v lednu 2019.

Číslo účtu: 2000380583/2010
Variabilní symbol:  11 + prvních 6 čísel rodného čísla  nebo IČ.

DĚKUJEME, že finančně přispíváte na práci sboru.

*

16.12. v 18:00 (ne) Klub deskových her

*

17. 12. v 10:00 (po) Sejití starších sboru

*

18.12. v 18:00 (út) Večer kurzu Alfa pro všechny
na téma „Jak prožít život naplno“

*

23.12. v 9:30 (ne)  4. ADVENTNÍ NEDĚLE
Bohoslužba, kázání P. Kotas

PŘIPRAVUJEME

24.12. v 23:00 Štědrovečerní bohoslužba

25.12. v 9:30 Bohoslužba na Boží hod

28. 12. ve 14:00 Svatební bohoslužba Matouše a Kaytlyn Kalvachových

30. 12. v 9:30 Poslední bohoslužba v roce

31. 12. v 19:00 Neformální posezení v kavárně

Od 15. 2. 2019 Manželské večery

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky