ARCHA 17. – 24. 11. 2013

 V NEDĚLI

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Na neděle 10. a 17. 11. vyhlašuje staršovstvo účelovou sbírku na splácení dluhů po stavbě Archy – tento rok máme RCB splatit dle splátkového kalendáře ještě 200.000,-Kč

 MIMOŘÁDNĚ

18. 11. v 9:00 (po) Modlitební setkání starších sboru

*

18. 11. v 17:00 (po) Aglow (u Salesiánů)

*

19. 11. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma této středy: Jak odolat zlému?)

*

23:11. (so) Mimořádná konference CB v Praze

*

23. 11. 9 – 11 hodin (so) Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ NOE

*

23. 11. v 15:00 (so) Adventní vyrábění

(přihláškový arch je ve vestibulu na stole, nebo u Mirky Chlupové)

*

24. 11. v 16:00 (ne) Moravští bratři – pokračování přednášky bratra Daniele Heczka

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky