ARCHA V TÝDNU  17.-24.3.2019

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

Máte chuť zapojit se do akce HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA OBĚD 31. 3.?
Můžete pozvat na oběd, nebo být pozvaní nebo je vám to jedno…
Zájemci, hlaste se v kanceláři u Marie: Osobně nebo volejte 732 157 375 nebo emailem info@archapardubice.cz.

 

19. 3. v 9:00 (út)Společné čtení Žalmů v rámci akce 40 dní s Biblí
Rozpis čtení ve vestibulu nebo na www.cb.cz

*

19.3. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

20. 3. v 18:30 (st) Biblická hodina
SPOLEČENSTVÍ KRISTOVY CÍRKVE – Lid poslaný do světa aneb kde jsme cizinci a kde doma. Opravdu jsme nenáviděni pro Krista?

*

22. 3. v 19:00 (pá) Manželské večery

*

24. 3. v 9:30 (ne) Bohoslužba – kázání Dušan Drabina

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky