ARCHA V TÝDNU  17.-24.2.2019

Hledáme bratra či sestru pro službu projekce na bohoslužbách.
Přihlaste se u br. Michala Picky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu.

*

21. 2. v 19:00 (čt) Klub deskových her

*

22. 2. v 15:30 (pá) Procvičujeme si paměť – Elim zve:
přijďte do kavárny luštit křížovky, sudoku, kvízy…

*

22. 2. v 18:00 (pá) Manželské večery
pro přihlášené

PŘIPRAVUJEME

od 26.2. Kurz Alfa

TERMÍN DO KALENDÁŘE

10.3. ve 13:30 VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Budeme volit nové staršovstvo!

Kandidátka zaslána členům emailem, popř. předána osobně a je vyvěšena na nástěnce.
Přihláška ke společnému obědu ve vestibulu, nebo volejte do kanceláře 732 157 375

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky