ARCHA V TÝDNU 17. – 24.9. 2017

Denní čtení 2018 – Objednávky do 20. 9. !!!
Objednávkový list na nástěnce ve vestibulu nebo telefonicky v kanceláři   – TF: 732 157 375

*

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí.

 *

18. 9. v 17:00 (po) Aglow
Host: Julka Rausová – Téma: Důvěra nebo troufalost

*

18. 9. ve 20:00 (po) – Modlitební sejití starších sboru

*

24. 9. v 9:30 (ne) Bohoslužba, kázání Pavel Černý

Po bohoslužbě BESEDA SE ČLENY

 

PŘIPRAVUJEME

28. 9. – 1. 10. Sborový zájezd do Polska 
(informace Petr Kotas st.)

*

29. 9. – 1. 10. Brodfest v Havlíčkově Brodě

*

28. 9. – 1. 10. Dovolená Evergreeni

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Seniorklub St 16:45 od 4. 10

Awana klub Čt 17:00 od 5. 10.

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky