ARCHA 18. – 25. 11. 2012

Ještě dnes

Na stole ve vestibulu je k dispozici Sborový list.

*

15.00 Společná návštěva výstavy „Pod Davidovou hvězdou“

Sraz u Státního okresního archivu na Bělobranském náměstí

*

18.00 Studentská bohoslužba

Mimořádně

23. – 24. 11. (pá – so) Houba v H.Králové (mládež)

*

24. 11. V 9.00 (so) Sejití hlavních vedoucích klubů Awany

*

25. 11. v 18.00 (ne) Večer modliteb a chval

*

25. 11. v 19.00 (ne) Modlitební sejití starších sboru

Připravujeme

Nabízíme knihu o životě a díle Aloise Adolfa za velmi výhodnou cenu. Objednávkový list na stole ve vestibulu.

*

Nabízíme i pomůcku ke čtení na každý den – objednávkový list taktéž na stole ve vestibulu.

*

Objednávkový list na časopis Brána na stole ve vestibulu.

Kategorie: Novinky