ARCHA 18. – 25. 8. 2013

V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

 MIMOŘÁDNĚ

 Modlitební úterky za Kurz Alfa (bližší informace ve SL nebo u Hambálků)

Finanční dary na Kurz Alfa mají variabilní symbol 44 + rodné číslo před lomítkem

*

1. 9. v 9.30 (ne)

Bohoslužba s Večeří Páně a ukončení služby kazatele Samuele Jindry

*

5. – 9. 9. Sborový zájezd do Polska (informace na nástěnce nebo u Petra Kotase st.)

*

15. 9. v 9.30 (ne)

Bohoslužba a instalace kazatele Martina Tabačana za správce sboru 

(kázání a instalaci povede P. Grulich)

*

15. 9. (neděle po bohoslužbě)

Setkání staršovstva se členy sboru

(na setkání bude přítomný P. Grulich – tajemník RCB, soustředíme se na vyrovnání státu s naší církví a na to, jak by s tím mohla církev naložit)

*

13. – 15. 9.  A Rocha – křesťané v ochraně přírody

Konference v Litomyšli s vynikajícími řečníky a sobotním výjezdem do zajímavých lokalit v okolí Litomyšle – bližší informace na nástěnce nebo u Marie Kampové

 Pravidelné  bohoslužby o prázdninách neděle 9.30 hodin

Kategorie: Novinky