ARCHA 18. – 25. 5. 2014

MIMOŘÁDNĚ

DNES po bohoslužbě beseda se staršími sboru pro členy sboru

*

19. 5. (po) Modlitební sejití starších sboru

*

21. 5. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: Čím zní můj život?)

*

23. 5. (pá) Noc kostelů

16:00 Prezentace NOE KZŠ a MŠ (rok české hudby a přehlídka dravých ptáků)

19:00 Matin Tabačan – Moc slov (beseda o moci dobrých a špatných slov)

20:30 Rapper Kalwich

*

24. 5. v 10.00 (so) Exkurze do přírody s A Rocha (info na nástěnce a přihlášení u Marie Kampové)

*

25. 5. v 9.30 (ne) Bohoslužba se službou kazatele Pavla Světlíka

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9.30, modlitby 9.00)

Anglický klub (pondělí 17.00/ob týden)

Biblická hodina (středa 18.15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16.30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18.00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky